Tarieven

Fysiotherapie Leidsevaart heeft een contract met alle Zorgverzekeraars.

De voorwaarden zijn per zorgverzekeraar en per individueel verzekerde verschillend. De voorwaarden voor vergoeding van uw behandeling fysiotherapie of manuele therapie heeft
u van uw Zorgverzekeraar ontvangen met het polisblad.
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Zorgverzekeraar (zie voor info onder tabblad Zorgverzekeraars ) of bel met uw vraag naar de Praktijk (middels een online-verbinding met
de zorgverzekeraars kunnen wij precies zien of en hoe u verzekerd bent!).

Controleer dus altijd zelf hoeveel behandelingen u vergoed krijgt van uw zorgverzekering.
Wanneer u niet (meer) verzekerd bent voor fysiotherapie of manuele therapie, zijn de kosten per consult als volgt:

Zitting fysiotherapie € 34,50
Zitting manuele therapie € 44,50
Zitting oedeemtherapie € 34,50
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 44,50
Telefonische zitting € 11,00
Screening € 11,00
Intake en onderzoek na screening € 34,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 45,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 54,00
Toeslag voor uitbehandeling € 10,00
Niet nagekomen afspraak € 26,00/33,50
Eenvoudige, korte rapporten € 16,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 54,00


Tarieven medisch fitness

eenmaal per week: € 35,00 per maand
tweemaal per week: € 57,50 per maand.


Huisreglement

Klik hier voor het huisreglement.


PlusPraktijken & TopZorgPraktijken

PlusPraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen
van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaan.
Met aanvullende programma's bijvoorbeeld. Of met het inzichtelijk maken van de kwaliteit.

Zo kan elke PlusPraktijk eenvoudig met andere praktijken vergeleken worden. Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de fysiotherapeuten,
het resultaat van klanttevredenheids-onderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten, het aantal behandelingen voor een
bepaalde lichamelijke klacht. Andere voordelen van een PlusPraktijk zijn de bereikbaarheid,
de openingstijden en de wachttijd.

Meer dan 140 fysiotherapiepraktijken kunnen zich TopZorg praktijk van Menzis noemen. Menzis kent het predicaat TopZorg toe aan praktijken
die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit van zorg, service en informatie voor de patiënt.

Door eisen te stellen probeert Menzis de kans op een goed verloop van de behandeling en herstel zo groot mogelijk te maken voor de verzekerde. Alleen fysiotherapiepraktijken die voldoen aan hoogste eisen op het gebied van korte wachttijden, medische kwaliteit en patiëntinformatie krijgen het TopZorg predicaat.

De eisen zijn onder meer gebaseerd op de officiële richtlijnen van de Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en op wensen van diverse patiëntenverenigingen. Een onafhankelijk bureau toetst elke twee jaar of de praktijken voldoen aan de eisen

Fysiotherapie Leidsevaart

Leidsevaart 254
2014 HG Haarlem

Telefoon- en faxnummer:

T: 023 532 48 26
F: 023 534 12 59

info@fysiotherapieleidsevaart.nl
www.fysiotherapieleidsevaart.nl

Volg ons op Facebook

Openingstijden:

ma 07.00 tot 21.00
di 07.00 tot 21.00
wo 07.00 tot 18.00
do 07.00 tot 21.00
vr 07.00 tot 18.00